Sinds enkele jaren komen ook kleuters in aanmerking voor een schooltoeslag. Schooltoeslag krijgt u automatisch indien u hier recht op heeft. U hoeft hiervoor geen formulieren aan te vragen.

Provincie Antwerpen: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

Via de website: www.groeipakket.be

Via het gratis nummer van de overheid: 1700

Om recht te hebben op een schooltoeslag moet de kleuter een aantal dagen aanwezig zijn op school.
Is de kleuter… :

– 2 jaar op 31 december: moet hij/zij 100 halve dagen op school aanwezig zijn per schooljaar
– 3 jaar op 31 december: moet hij/zij 150 halve dagen op school aanwezig zijn per schooljaar
– 4 jaar op 31 december: moet hij/zij 185 halve dagen op school aanwezig zijn per schooljaar
– 5 jaar op 31 december: moet hij/zij 220 halve dagen op school aanwezig zijn per schooljaar
– 6 jaar op 31 december: mag hij/zij maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn