Welkom op onze kleinschalige, multiculturele basisschool waar verbondenheid en samenhorigheid centraal staan. Met aandacht en zorg op maat aan al onze leerlingen zetten we het welzijn van ieder kind centraal. Gelukkige kinderen zijn immers de sleutel tot een succesvolle leerervaring.

Naast kennis en vaardigheden bevorderen, hechten we ook belang aan het op een respectvolle manier omgaan met emoties. We bieden heel wat activiteiten aan om onze leerlingen te ondersteunen in hun sociale, emotionele en cognitieve groei, in de klas, op de speelplaats en buiten de school.

De Link behoort tot de scholengemeenschap Prins Boudewijn.   Het kleuterteam van onze school besteedt veel aandacht aan de sociaal-emotionele beleving van elke kleuter;  een grote zorg gaat uit naar het welbevinden van elk kind.  Een positieve werksfeer en een respectvolle verstandhouding onderling zorgen ervoor dat de inzet en het engagement van het team groot is en dat we kwaliteitsvol onderwijs leveren. Een krachtige troef is ook de vlotte overgang van de derde kleuterklassen naar het eerste leerjaar door middel van integratieactiviteiten gedurende een heel schooljaar.